Искова молба и споразумение – начало на развода по взаимно съгласие

Как се завежда развод по взаимно съгласие?

Първо съпрузите подават молба до районния съд, на градът приет за тяхно местоживеене. Към нея се добавя споразумение за прекратяване на брака и допълнителни документи, ако са нужни, според случая. Щом съпрузите стигнат до разтрогване на брака, те започват търсене на качествени адвокатски услуги за развод, които да улеснят протичането на бракоразводния процес, така че и двамата да имат полза от него.

След подаването на искова молба за развод по взаимно съгласие, съпрузите трябва да сключат споразумение, с което трябва да постигнат съгласие за разпределяне на имуществото и правата след приключване на брака. В него попадат: упражняването на родителските права, местоживеене на децата, издръжката на децата, личните отношения, ползването на семейното жилище, фамилното име и издръжката между съпрузите. Всичко това трябва задължително да бъде изяснено във въпросното споразумение. Без наличието на споразумение, молбата за развод не се утвърждава в съда, дори с помощта на адвокатски услуги за развод. Най-добрият вариант е съпрузите да обсъдят подялбата на имуществото, което е придобито по време на брака. В предходния Семеен кодекс, това беше задължителна точка към споразумението.

След като съпрузите подадат споразумението, следва съдът да го разгледа. След това съдът решава дали то отговаря на интересите на децата. Съдът казва кой ще получи родителските права, къде ще живеят децата, кога другия родител ще вижда децата и т.н.

В случай, че споразумението е непълно, или то не зачита интересите на децата, съдът дава срок, в който недостатъците по него трябва да се премахнат. Ако срокът не се спази, съдът отхвърля искането за развод. доказано е, че разумен и предвидлив начин за водене на бракоразводно дело е с помощта на качествени адвокатски услуги за развод. С помощта на опитен адвокат Вие можете да постигнете бързо решаване на проблема.