Защо да изберем дадена изработка на знамена?

Знаете ли, че Китай – родината на коприната е първото място, където са се развявали знамена? Но флагове са започнали да се употребяват още преди 5000 години в Египет. Тогава са обозначавали наличието на определени личности или богове на дадено тържествено събитие. Специалистите обособяват разликата между флаг и знаме, като под знаме се разбира специален и уникален екземпляр, който е изработен ръчно и с бродерии, за да се развее в специален случай. Флаговете от друга страна се произвеждат и употребяват масово. Ако имате желание да поръчате изработка на знамена с bgflags.com, флагове и различни аксесоари, можете да го направите в онлайн магазина, където ще намерите много голямо разнообразие.

Освен националните флагове на нашата и на много други държави, можете да изберете и поръчка за изработка на знамена, указващи дадено учреждение. Както ще видите в примерите, избраният флаг, може те да бъде на зелен сатен с ресни и да бъде окачен върху стена. Според различните цели, можете да изберете и по-малки и по-големи варианти, както и такива за развяване – на пръчка. Може би сте се замисляли над значението на цветовете у отделните знамена. Както можете да забележите има някои общи сходства, които обаче не винаги имат едно и също значение. Например, ако зеленото е символ на тучната природа в нашия случай, то за мюсюлманските държави то символизира пророка Мохамед.

Друго интересен паралел и различие може да се наблюдава, например с белия цвят. В ирландския флаг то обозначава мира между католици и протестанти, а в индийското знаме символизира помирението между исляма и хиндуизма. В българското знаме то е символ на духовността, надеждата, като според някои тълкувания, може да се приеме и като Вярата, като част от християнските добродетели, наред със зеленото – Надеждата и червеното- Любовта. Тълкувания могат да се правят много, както на база нашето знаме, така и на тези на другите държави. Разгледайте каталога и ако сте се питали защо да изберем дадена изработка на знамена, вече можете да вложите много по-дълбок смисъл в това да намерите още интересни паралели.