Скъпи ли са високоефективните термопомпени системи за дома?

Необходимостта от енергийна независимост, наред с намирането на начини за оптимални начини за потребление на ресурсите, дава нова посока на технологиите, които вече могат да ни предложат добри и иновативни решения.

Термопомпените системи работят с максимално ниво на ефективност, като спомагат за намаляване на разходите за електричество с до 80%. Това са системите на Heliotherm, които са автрийско производство и които са представени от термопомпи, откъдето могат и да се поръчат. Скъпи ли са високоефективните термопомпени системи за дома?

Според типа на термопомпената система, нейното инсталиране може да бъде на по-висока или по-ниска цена, но за това пък разходите бързо нивата оправдани, а в дългосрочен план излиза изключително икономично. За 1 kW, използван от мрежата, помпата генерира няколко пъти повече, което е повече от значително намаляване на разходите и увеличаване на независимостта в енергийно отношение за всеки дом, вила, офис или административна сграда, а и за индустриални цели.

Скъпи ли са високоефективните термопомпени системи за дома?

Термопомпата, накратко, е устройство, което взима топлина от един източник и я транспортира до друг краен обект или уред. Тя може да бъде директно свързана с бойлера, подовото отопление, конвектора и др. Принципа на работа на термопомпата е следният: тъй като точката на кипене на флуида се увеличава с натиск, то понижаването на налягането, предизвиква изпарение на средата при ниски температури, а повишаване на налягането води до висока точка на кипене. Така термопомпите могат да се използват едновременно и за отопление и за охлаждане, както и за затопляне на водата и то през цялата година.

Какви са видовете термопомпени инсталации и каква да изберем? Те могат да бъдат геотермални, наречени още термопомпи земя-вода, хидротермални – вода-вода и аеротермални – въздух-вода и съответно са на различна цена. Принципа на работа на геотермалните термопомпени системи е в извличането на топлина от почвата на определена дълбочина. Хидротермалните термопомпи, от друга страна извличат топлина от подпочвените води, но и в двата случая става дума за относително постоянни температури през цялата година, което говори за максималната ефективност на този вид инсталации.

Въздух-вода, са системите, които работят с температурата на околния въздух, те са най-лесни за монтаж и най-масово употребявани. Аеротермалните термопомпени системи, обаче работят с по-големи колебания на температурата на въздуха, поради което не достигат нивата на ефективност на останалите два вида, но с тях също се усещат значителни разлики в необходимото потребление на електричеството. КПД или коефициентът на полезно действие, също наричан COP, отразява количеството приета в системата енергия, спрямо количеството отдадена енергия от самата система. В случая с високоефективните термопомпени инсталации на Heliotherm, коефициентът е повече от 7, което е значително постижение в областта.

Подробности за начините на извличане на топлината от различните природни източници и кои инсталации са най-подходящи на база характеристиките на сградата и средата, вижте на Multiclima.bg и не забравяйте да задавате въпроси за всичко, което ви интересува. Навлизането в новото време с помощта на високоефективните възобновяеми източници на енергия е на крачка от всеки от нас, която си заслужава да направим своя, уверете се сами.