Архив за етикет: София

ДЕЛО СРЕЩУ ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД (КОНСОРЦИУМ)

Съгласно легалната дефиниция ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД (т нар. КОНСОРЦИУМ) представлява договорно обединение на търговци за осъществяване на определена дейност” (чл. 275 ТЗ). Има още