Архив за етикет: София

Expired: ДЕЛО СРЕЩУ ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД (КОНСОРЦИУМ)

Съгласно легалната дефиниция ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД (т нар. КОНСОРЦИУМ) представлява договорно обединение на търговци за осъществяване на определена дейност” (чл. 275 ТЗ). Има още